"Права людини" особлива складова
"Правової освіти"


Правова освіта в Мостівському НВК

/Files/images/malyunki_na_sayt/1 (4).gif Формування в Україні громадянського суспільства, розбудова суверенної, незалежної, демократичної та правової держави вимагає зміни підходів до виховання молодого громадянина. Сьогодні вже не потрібно доводити, що без цілеспрямованого правового виховання учнів цієї проблеми не розв’язати.

Цілком закономірно, що на перше місце в цій роботі виходить проблема формування в молоді високої правової культури, вмінь та навичок легальними способами захищати загальновизнані суспільні цінності, залучення її до свідомої участі в громадському та духовному житті держави.

В Мостівському НВК за останні роки склалась певна система правової роботи з учнями та громадськістю.

Правовий навчально-виховний процес регулюється Конституцією України, Законом України “Про освіту», Типовим Положенням про загальноосвітній заклад, Статутом школи.

/Files/images/f20100928173251-fem.jpg Під час проведення правового виховання педагогічний колектив школи виходить з таких основних критеріїв:

1. Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.

2. Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.

3. Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.

4. Середня школа виконує важливе соціальне замовлення держави: формує правовий інтелектуальний потенціал України, забезпечує висококваліфікованими фахівцями галузі народного господарства, науки і культури.

5. Школа прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в школі.

6. Пропаганда основних принципів Загальної декларації прав людини, Декларації і Конвенції прав дитини.

7. Прагнення домогтися формування громадянської позиції кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння та користування власністю.

8. Вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.

На основі практичного досвіду сформувалася трирівнева структура організації роботи з профілактики правопорушень

1. Перший рівень – соціальна профілактика, спрямована на збереження здоров’я дітей. Попередження негативного впливу факторів соціального і природного середовища. Однією з основних ланок у цьому питанні є правовиховна робота серед учнів середнього і старшого шкільного віку.

2. Вторинна профілактика – направлена на виявлення негативних змін у поведінці дитини, попередження подальшого їх розвитку.

3. Третинна профілактика – цілеспрямована робота з учнями, схильними до правопорушень, має цілком індивідуальний характер.

Важливу роль в організації правової роботи здійснює рада при директорові школи в складі директора школи, заступника директора з навчально-виховної роботи, педагога-організатора, голови батьківського комітету.Розглядаються різноманітні питання: ведення обліку відвідування учнями школи, взяття на облік неблагополучних сімей, закріплення за учнями схильними до правопорушень, наставників з числа педагогів, проблеми працевлаштування випускників школи, робота штабу і комісії з питань профілактики правопорушень, організація батьківських зборів, проблеми правильного використання учнями вільного часу. Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, координації всіх служб школи, зв’язку з державними органами і суспільними організаціями. /Files/images/imgpreview (1).jpg

Форми і методи проведення профілактичної роботи з учнями

В школі на основі річного плану роботи школи розроблено план по правовому вихованню учнів . Поновлено списки неблагонадійних сімей. Згідно з річним планом роботи школи, плану роботи по правовому вихованню проведено місячник правових знань. Протягом місячника було проведені такі виховні заходи: Правова вікторина для учнів 8 -11 класів, година спілкування з елементами тренінгу та рольового моделювання «Привіт! Я конфлікт!» для учнів 8 – 11 кл, година спілкування з елементами інтерактивних методик «Толерантність» , виховна година «Перше й останнє знайомство з Кримінальним кодексом України», виховна година «Захистіть мене від лиха і зла, бо я ще дитинка мала», виховна година «Права та обов’язки дітей», виховна година «Не втомлюймось жити» , виховна година «Закон і право» , диспут «Бачити зло і мовчати – вчиняти злочин», правовий тренінг «Мир і дружба – не дива, або знай свої права» , виховна година «Конституція України в моєму житі» , навчально – виховна гра «Казкова правознавча лотерея» для учнів початкових класів , конкурс для учнів 5 – 6 класів «Правове лото», гра-експрес на правову тематику «Знаємо, виконуємо, діємо» для учнів 7 кл. та інші.

В школі крім місячника правових знань проводився тиждень правових знань , постійно проводяться бесіди, лекції, виховні години, диспути, дебати, тренінгові заняття.

1. Виховна година «Наш закон – наша сила»

2. Виховна година «Право людини на життя, свободу , недоторканість»

3. Виховна година у 11 класі «Права і обов’язки

4. Виховний захід «Суд над Спиртом Пяничем Алкоголем, або Викрадач розуму та здоровя»

5. Виховна година у 7 класі «Всі люди народжуються вільними.

6. Правознавчий конкурс «На терезах Феміди»

7. Бесіда «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»

8. Конференція «Діти: Злочин і кара» .

В школі обладнано куточок національної символіки, куточок правових знань, щомісяця випускається газета «Шкільний портал» . В класах також розміщені куточки національної символіки., правила для учнів, інформаційні куточки, Конституція України.

Дирекція і педагогічний колектив школи приділяють велику увагу зв’язкам школи з правоохоронними органами району, та управлінням юстиції, лікарями, службою в справах сім’ ї та молоді

В школі вчителем історії та правознавства Христенко О.С. проводиться викладання предмету «Основи правознавства» . Оксана Степанівна проводить значну просвітницьку роботу серед учнів та батьків, опрацьовує з ними нормативно – правові документи, зокрема: «Загальну декларацію прав людини», «Декларацію прав дитини», Конвенцію ООН «По права дитини» у формі лекцій та бесід. Постійно поновлює матеріали куточка правових знань.

Початкові знання з правових питань учні отримують з курсу « Я і Україна. Громадянська освіта» ще в 3 класі . Курс основи здоров’я 5, 6 7 класів також передбачає вивчення тем правоосвітньої тематики.

Педколектив школи приділяє велику увагу правовій освіті батьків. Виховання в сім'ї — осно­ва суспільного розвитку. Моральні цінності, які панують в сім'ї, відображаються на майбутньо­му житті молодої людини. Школа щодо цього питання виходить з принципу єдності шкільного і сімейного виховання та координації спільних дій. Батьки потребують певних правових знань. Школа усвідомлює, що немає однакових сімей, а тому існують відмінності у вихованні. Часто батьки чинять антисоціально (алкоголізм , наркоманія, проституція, кримінальні правопору­шення). Все це діти бачать і повторюють дії батьків та дорослих. Система роботи з батьками є ба­гатогранною, послідовною, містить індивідуальні і групові форми.

Кожен класний керівник повинен протягом І чверті навчального року відвідати учнів вдома, ознайомитися зі станом матеріально-побутових умов, провести бесіду з батьками. Вчитель му­сить знати не тільки характер учня, але і особливості взаємовідносин в сім'ї. Батьки зобов'язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їхнє здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і підготовку до життя і праці. Класний керівник постійно підтримує зв'язок з сім'єю і при здійсненні учнем правопорушення проводить профілактичну роботу, а в більшості випадків сприяє його попередженню разом з батьками.

Під час проведення батьківських зборів було прочитано лекції: «Батьківський авторитет», «Психологія поведінки підлітка», «Права та обов'язки батьків у вихованні дітей».

Проведена зустріч батьків з працівниками правоохоронних органів району. Дирекція школи про­вела виїзні засідання з метою обстеження житлово-побутових умов учнів. Спільно з батьківським ко­мітетом проведено рейди перевірки сімей, що пе­ребувають на внутрішкільному обліку. Школа практикує надання матеріальної допомоги багатодітним сім'ям у вигляді безкоштовного харчування. У школі офор­млено картотеку на кожну сім'ю дитини, яка перебуває на внутрішкільному обліку. Груповими фор­мами правового виховання батьків є батьківський лекторій, загальношкільна батьківська конферен­ція, проведення родинних свят, змагання «Тато, мама і я — дружна сім'я».

Кожен класний керівник в плані виховної роботи передбачає розділ «правоосвітня робота». В якому планується робота не лише з учнями , а і з батьками. Класні керівники планують заходи, щодо виявлення сімей, які потребують посиленої уваги з боку громадськості, школи, постійно проводять обстеження таких сімей та складають акти. Для сімей соціального ризику заплановано ряд бесід на правову тематику .Плануючи роботу батьківського комітету школи, ради школи піклувальної ради школи завжди визначаються питання правоосвітньої роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 4350

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.